דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 1 06/05/2024
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 48
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 1 09/04/2024
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 47
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 7 21/12/2023
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 46
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 5 21/09/2023
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 45
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 2 11/09/2023
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 44
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 3 10/08/2023
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 43
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 2 29/06/2023
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 42
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 1 12/06/2023
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 41
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 1 30/03/2023
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 40
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 8 28/12/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 37
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 7 14/12/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 39
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 4 11/12/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 36
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 6 07/11/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 38
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 5 22/09/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 34
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 3 08/09/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 35
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 4 10/07/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 32
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 3 03/07/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 33
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 2 09/06/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 31
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 2 01/05/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 29
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 3 14/04/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 30
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 2 23/03/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 28
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 1 10/03/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 27
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 1 27/02/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 25
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 1 13/02/2022
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 26
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 4 26/12/2021
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 24
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 3 13/12/2021
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 1
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 3 15/11/2021
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 23
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 3 19/09/2021
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 22
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 2 12/09/2021
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 10
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 2 23/05/2021
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 21
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 1 21/03/2021
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 20
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 1 04/03/2021
פרוטוקול דיונים נגיש תקול 9
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 4 20/12/2020
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 19
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 3 03/12/2020
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 8
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 3 15/11/2020
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 18
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 2 06/09/2020
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 17
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 1 07/06/2020
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 16
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 2 26/05/2020
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 7
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 1 27/02/2020
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 6
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 5 29/12/2019
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 15
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 4 17/12/2019
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 5
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 4 27/11/2019
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 14
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 3 19/09/2019
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 13
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 3 18/06/2019
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 4
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 2 18/04/2019
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 3
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 1 14/02/2019
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 11
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 1 22/01/2019
פרוטוקול דיונים סרוק תקול 2