דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך קבצי הפרוטוקולים
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 2 01/05/2022
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 3 14/04/2022
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 2 23/03/2022
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 1 10/03/2022
פרוטוקול ועדת ועדת התקשרויות מס' 1 27/02/2022
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 1 13/02/2022
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 4 26/12/2021
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 3 13/12/2021
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 4 15/11/2021
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 3 19/09/2021
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 2 12/09/2021
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 2 23/05/2021
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 1 21/03/2021
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 1 04/03/2021
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 4 20/12/2020
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 3 03/12/2020
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 3 15/11/2020
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 2 06/09/2020
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 1 07/06/2020
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 2 26/05/2020
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 1 27/02/2020
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 5 29/12/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 4 17/12/2019
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 4 27/11/2019
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 3 19/09/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 3 18/06/2019
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 2 28/04/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 2 18/04/2019
פרוטוקול ועדת ישיבות דירקטוריון חכ"ל מס' 1 14/02/2019
פרוטוקול ועדת ישיבת הנהלה חכ"ל מס' 1 22/01/2019