החברה הכלכלית גיבשה מספר תכניות ופרוייקטים לפיתוח כלכלי במטה אשר ולרצועת החוף שבתחומה. מטרת התכניות היא לקדם ולפתח את התיירות בשטחי המועצה האזורית מטה אשר תוך כדי איזון ושמירה על אזור רצועת חוף הים שהינו בעל ערכי טבע משמעותיים וייחודיים: קו החוף ועורף רצועת החוף, שפכי הנחלים ורכס הכורכר המוגדרים כשמורת טבע בשל הערכים המצויים בהם.

 עיקרי מטרות התכניות מפורטים להלן:

1. אזור תעסוקה כברי

2. הקמת מרכז אשרנו ומתחם עסקי 

3. הקמת גגות סולאריים על מבני ציבור - הותקנו 8 מערכות, נערכים להתקנה ב- 4 מתחמים נוספים.  בנוסף נערכים לשדרוג תאורת לד ביישובים, כ-5000 פנסים

4. כפר הנופש אכזיב -

הדמייה

5. פרוייקט שביל ים -

מפה שביל הים , סרטון מקטע 1 שביל הים , סרטון מקטע 2 שביל הים 

6. פרוייקט חזית ים -

הדמייה 

7. שביל מחבר יישובים -

סרטון הדמייה , מפה שביל מחבר יישובים

 

*התכניות הנ"ל נמצאות בשלבי תכנון וייתכנו שינויים במהלך שלבי התכנון עד לאישורן.