תכנון סטטוטורי

1. חזית הים – 4 תכניות:
מועצה אזורית מטה אשר גיבשה תכנית לרצועת חוף הים שבתחומה, לקידום התיירות באיזון עם משאבי טבע ונוף.
המטרה לעודד מימוש תכניות מאושרות ברוח התכנית

  • מתחם חצרות יסף
  • מתחם כפרי הנופש אכזיב
  • חוף בצת
  • שטחים פתוחים

2. אשרת – בית גיל הזהב

3. ליווי תכנון אזור תעסוקה כברי

  • הקמת מערכות פוטו-וולטאיות על מבני ציבור
  • תכנית אב לתעסוקה
  • שדרוג מודל כלכלי ומבנה כלביה
  • תכנית שיווקית למוקד הביטחון העסקי