מדור מים וביוב עוסק בהקמה, שיקום ואחזקה של מערכות ומתקני ביוב במועצה האזורית. החברה הכלכלית אחראית על ניהול התכנון וניהול הביצוע של הפרוייקטים.

  1. הפעלת כללי הרשויות המקומיות (ביוב) וכללי תאגידי הביוב בעניין שפכי תעשייה.
  2. אכיפת הכללים כולל גביית אגרת הביוב.
  3. טיפול באיכות השפכים המוזרמים למערכות הביוב.
  4. הפרשת סכומים לקרן שיקום לטובת שיקום מערכות הביוב, עפ"י הכללים.