יישובי מטה אשר נמצאים בצמיחה דמוגרפית וקליטה מתמדת. על כן, מתבצעות הרחבות רבות ביישובי המועצה.

החברה הכלכלית עוסקת בביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבות יישובי מטה אשר, בשלבים שונים של תכנון וביצוע בשיתוף אגף הנדסה.

החברה אחראית על ריכוז מנהלת הפרוייקט עם נציגי היישוב ונציג משרד השיכון לצורך תיאום וקבלת החלטות, מסייעת בהתמודדות עם חסמים והרחבת מקורות התקציב ובמידת הצורך מציגה את הפרוייקט באסיפת היישוב יחד עם אגף הנדסה במועצה.

סטטוס הרחבות יישובים:

ישוב

יח"ד

שלב (א'/ב')

צפי/הערות

אדמית

46

א'

סיום ביצוע שלב א'

אילון

73

א'

יציאה למכרז והתחלת ביצוע עבודות שלב א'

לוחמי הגטאות

70/136

ב

סיום שלב ב'

בצת מע'

81

ב

ביצוע שלב ב'

בצת מז'

92

ב'

ביצוע שלב ב'

שיח דנון(עירוני)

59

א

כניסה לעבודות רבעון 1

כברי

36/81

א'

סיום שלב א'

לימן

62

א'

ביצוע פינוי אסבסט וסיום שלב א'

מצובה

43

תכנון

אישור עלויות פיתוח

נתיב השיירה

82

א'

סיום שלב א'

שמרת 24 א סיום תכנון ואישור עלויות פיתוח 
געתון  20 תכנון  אישור עלויות פיתוח ויציאה למכרז 

 

שמרת הרחבה