יישובי מטה אשר נמצאים בצמיחה דמוגרפית וקליטה מתמדת. על כן, מתבצעות הרחבות רבות ביישובי המועצה.

החברה הכלכלית עוסקת בביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבות יישובי מטה אשר, בשלבים שונים של תכנון וביצוע בשיתוף אגף הנדסה.

החברה אחראית על ריכוז מנהלת הפרוייקט עם נציגי היישוב ונציג משרד השיכון לצורך תיאום וקבלת החלטות, מסייעת בהתמודדות עם חסמים והרחבת מקורות התקציב ובמידת הצורך מציגה את הפרוייקט באסיפת היישוב יחד עם אגף הנדסה במועצה.

סטטוס הרחבות יישובים:

יישוב

סטטוס

עלות ביצוע הפרוייקט

בצת (171 - פיצול נחלות + מגרשים)

בביצוע מתקדם (שכונה מזרחית, שכונה מערבית, הסדרת הנחל, מרכיבי ביטחון, ביוב)

40,000,000 ₪

עברון (39 מגרשים)

הסתיים - בשלבי מסירה

5,000,000 ₪

סער (46 מגרשים)

בביצוע

14,272,000 ₪

מצובה (31 מגרשים)

נחתם הסכם מול הקיבוץ ומול המשתכנים, לקראת מכרז

8,144,572 ₪

 

יישוב

סטטוס

עלות ביצוע הפרוייקט

שמרת (21 מגרשים)

 

בוצע שלב א'

בוצע שלב ב'

1,500,000 ₪

1,250,000 ₪

לימן (62 מגרשים)

בביצוע שלב א'

22,000,000 ₪

נתיב השיירה (81 מגרשים)

היישוב נמצא בתהליך גבייה

כ-30,000,000 ₪

בית העמק (14 מגרשים)

בביצוע

2,000,000 ₪

 

יישוב

סטטוס

עלות ביצוע הפרוייקט

אדמית

לקראת ביצוע של קק"ל - פריצת  דרכים ועבודות עפר

 

30,000,000 ₪

(קק"ל -

7,500,000 ₪)

כברי (80 מגרשים)

לקראת אישור עלויות פיתוח וחתימה על הסכם מול הקיבוץ

25,000,000 ₪

שייח דנון (103 יח"ד)

השלמת ההליך הסטטוטורי מול ועדה מחוזית, סוכם מול משרד השיכון שהחברה תהיה הגוף המנהל

20,000,000 ₪

יחיעם (פיתוח תשתיות שלב ב')

בתהליך חתימה על הסכם

2,000,000 ₪

שמרת הרחבה