* חזית הים – 4 תכניות:
מועצה אזורית מטה אשר גיבשה תכנית לרצועת חוף הים שבתחומה, לקידום התיירות באיזון עם משאבי טבע ונוף.
המטרה לעודד מימוש תכניות מאושרות ברוח התכנית:

  • מתחם חצרות יסף.
  • מתחם כפרי הנופש אכזיב.
  • חוף בצת.
  • שטחים פתוחים.

* אשרת – בית גיל הזהב.

* ליווי תכנון אזור תעסוקה כברי.

* הקמת מערכות פוטו-וולטאיות על מבני ציבור.

* תכנית אב לתעסוקה.

* שדרוג מודל כלכלי ומבנה כלביה.

* תכנית שיווקית למוקד מערכות אזעקה (מוקד הביטחון העסקי).