פעילות החברה כוללת:

1. הרחבות יישובים.

2. תחזוקת מערכות מים וביוב.

3. ייזום ופיתוח פרוייקטים כלכליים.

4. תיירות ואירועים כמוקדי משיכה לתיירות חוץ ופנים.

5. תפעול מוקד הפעיל בשלושה מישורים: חירום, מוניציפלי, מערכות אזעקה.

6. פיתוח מקורות תעסוקה וליווי יזמויות.