פעילות החברה כוללת:

1. הרחבות יישובים

2. תחזוקת מערכות מים וביוב

3. ייזום ופיתוח פרוייקטים כלכליים

4. תיירות ואירועים כמוקדי משיכה לתיירות חוץ ופנים

5. תפעול מוקד ביטחון עסקי

6. פיתוח מקורות תעסוקה וליווי יזמויות