משה דוידוביץ' – ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון

יורם ישראלי – סגן ראש המועצה ודירקטור

אייל רייז – סגן ראש המועצה ומשקיף

ליאור לוי – מהנדס המועצה ודירקטור

אבנר גבאי – מנהל אגף איכות הסביבה, רישוי ופיקוח ודירקטור

יואל אמסטר – דירקטור

אני בן חיים – דירקטורית

מירב בן שימול – דירקטורית

יעל רון – דירקטורית

הראל רז – דירקטור

תומר טפר - דירקטור

חאמד חוסין – דירקטור