יורם ישראלי – יו"ר הדירקטוריון

משה דוידוביץ' – סגן ראש המועצה ודירקטור

אייל רייז – סגן ראש המועצה

גלינה סמיק – סגנית גזבר המועצה

ליאור לוי – מהנדס המועצה

אבנר גבאי – מנהל אגף איכות הסביבה, רישוי ופיקוח

יואל אמסטר – דירקטור

אני בן חיים – נציגת ציבור

יעל רון – נציגת ציבור

רמי בר זיו – נציג ציבור

חאמד חוסין – נציג ציבור

ניצן גלילי – מבקר

יהודית שוהם – רו"ח