יישובי מטה אשר נמצאים בצמיחה דמוגרפית וקליטה מתמדת. על כן, מתבצעות הרחבות רבות ביישובי המועצה.

החברה הכלכלית עוסקת בביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבות יישובי מטה אשר, בשלבים שונים של תכנון וביצוע בשיתוף אגף הנדסה.

החברה אחראית על ריכוז מנהלת הפרוייקט עם נציגי היישוב ונציג משרד השיכון לצורך תיאום וקבלת החלטות, מסייעת בהתמודדות עם חסמים והרחבת מקורות התקציב ובמידת הצורך מציגה את הפרוייקט באסיפת היישוב יחד עם אגף הנדסה במועצה.