יישובי מטה אשר נמצאים בצמיחה דמוגרפית וקליטה מתמדת. על כן, מתבצעות הרחבות רבות ביישובי המועצה.

החברה הכלכלית עוסקת בביצוע תשתיות ציבוריות בהרחבות יישובי מטה אשר, בשלבים שונים של תכנון וביצוע בשיתוף אגף הנדסה.

החברה אחראית על ריכוז מנהלת הפרוייקט עם נציגי היישוב ונציג משרד השיכון לצורך תיאום וקבלת החלטות, מסייעת בהתמודדות עם חסמים והרחבת מקורות התקציב ובמידת הצורך מציגה את הפרוייקט באסיפת היישוב יחד עם אגף הנדסה במועצה.

סטטוס הרחבות יישובים:

יישוב

סטטוס

עלות ביצוע הפרוייקט

בצת (171 פיצול נחלות + מגרשים) 80 מגרשים במערבית נמסרו לבעלים

סיימנו שלב א'

50,000,000 ₪

סער (46 מגרשים)

בביצוע מתקדם

14,272,000 ₪

מצובה (31 מגרשים)

בביצוע

8,144,572 ₪

לימן (62 מגרשים)

בביצוע, נהריה חתמו על הסכם עבודות האסבסט

22,000,000 ₪

(חלק בוצע במסגרת מועצה)

נתיב השיירה (81 מגרשים)

יש קבלן זוכה נערכים להתחלת עבודות

כ-30,000,000 ₪

בית העמק (14 מגרשים)

בית העמק- 24

בוצע 14

בביצוע שלב ב' 24

2,000,000 ₪

3,000,000

הרחבה קיבוץ איילון- 71 מגרשים

התקבל אישור עלויות פיתוח, ממתינים להרשאה

25,000,000 ש

אדמית

קק"ל בביצוע פריצת דרכים, משב"ש נערכים למכרז      שלב א'

30,000,000 ₪

7,500,000 ₪ קק"ל

קיבוץ כברי – 81 מגרשים

בביצוע מכרז ל36 מגרשים

25,000,000 ש"ח

שיח דנון – 103 יח"ד

אושרו עלויות פיתוח

נערכים לשיווק

20,000,000ש"ח

יחיעם- פיתוח תשתיות שלב ב'

התקבלה הרשאה

2,000,000 ש"ח

עמקה 8 מגרשים

קבלן נערך להתחלת עבודות

1,300,000 ש"ח

 

 

שמרת הרחבה