החברה הכלכלית מטה אשר הוקמה בשנת 1990 לצורך תכנון, ניהול ופיתוח תשתיות פיזיות, ייזום פרוייקטים כלכליים, תיירות וקידום יוזמות בהנחיית הנהלת המועצה האזורית ולרווחת התושבים.

החברה הכלכלית משמשת כזרוע הביצועית של המועצה ומאפשרת הוצאה לפועל של פרוייקטים תוך הקפדה על יעילות, מקצועיות ואיכות.  

מטרות החברה

  1. קידום פרוייקטי "עוגן": "חזית הים", כפר נופש אכזיב, שביל מחבר יישובים, הקמת מערכות פוטו-וולטאיות ועוד.
  2. העלאת רמת האחזקה והתפעול של מערכות הביוב ושל חופי הים.
  3. העלאת רמת השירות והתייעלות במוקד – צמצום גניבות חקלאיות ואחרות, שיפור השירות לתושב ועוד.
  4. הסדרה סטטוטורית (קידום תב"עות) וחוזים (רמ"י).
  5. ייזום ופיתוח תשתיות ומיזמים תיירותיים.
  6. פיתוח מקורות תעסוקה לתושבי המועצה.