דלג לתוכן העמוד

חברה כלכלית מטה אשר

שי-לי מאור
עוזרת מנכ"לית החברה הכלכלית
אירית מזרחי
מזכירת החברה הכלכלית
אורה פיסטינר
מנכ"לית החברה הכלכלית
דודו כהן
מנהל מדור מים וביוב
חוליו ליסק
מנהל אחזקת מבנים, מים וביוב
גלי רז
מנהל תחום תיירות
אריק עפרון
ממונה פיקוח ואכיפה חופים
ליאת כהן
הנהלת חשבונות
לוסט בן אילוז
הנהלת חשבונות
חגי וסרמן
מנהל מוקד