בעלי תפקידים

מנכ"ל החברה הכלכלית

 

מזכירת החברה הכלכלית

אירית מזרחי

עוזרת מנכ"ל לפיתוח כלכלי

שי-לי מאור

מנהל מדור מים וביוב

דודו כהן

מנהל אחזקת מבנים, מים וביוב

חוליו ליסק

מנהל תיירות וחופים

גלי רז

ממונה פיקוח ואכיפה בחופים

אריק עפרון

מנהל מוקד

חגי וסרמן

הנהלת חשבונות

ליאת כהן

הנהלת חשבונות

לוסט בן אילוז

הנהלת חשבונות

סמדר בן חמו